Fest HF s.r.o. Fest HF s.r.o. Fest HF s.r.o.

Certifikace

ISO 9001 2008

Velký průkaz na ocelové konstrukce

Certifikát proces svařování

Certifikát systému řízení výroby

TAZÚS

ITI el. zařízení

 

ITI dálkové ovládání

ITI revize el. zařízení

ITI montáž, revize zdvihacích zařízeních

Báňský úřad vyhrazená zdvihací zařízení

Báňský úřad vyhrazená el. zařízení

Typová zkouška rozváděče